Informacja z otwarcia ofert - przetargi

W załącznikach informacje z otwarcia ofert w dniu 28.06.2017 roku na dostawę opału oraz dostawę produktów spożywczych:

informacja - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę opału

informacja - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę produktów spożywczych