Harmonogram dowozu i odowzu uczniów ZPO w Kijach w roku szkolnym 2017/18

HARMONOGRAM  DOWOZÓW  I ODWOZÓW UCZNIÓW   ZPO  -   NA TERENIE GMINY KIJE.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄ   OD  05.09.2017r.

 

harmonogram do pobrania