O szkodliwości palenia papierosów

4 grudnia 2017r. odbyła się prelekcja dla uczniów klasy VII i gimnazjalistów dotycząca faktów i mitów o paleniu tytoniu. Spotkanie poprowadziły panie: Ewelina Dąbrowska i Monika Trzaska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, które przy pomocy prezentacji multimedialnej, zawierającej ciekawe informacje, statystyki i zdjęcia przekazały młodym słuchaczom przydatną wiedzę dotyczącą oddziaływania na organizm człowieka tradycyjnych papierosów oraz e-papierosów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o szkodliwości tych używek, o chorobach spowodowanych paleniem tytoniu, liczbie palaczy w Polsce i na tle innych państw oraz zapoznali się z wynikami interesujących ankiet związanych z paleniem tytoniu.

Prelekcja dała wiele do myślenia i z pewnością będzie miała wpływ na późniejsze decyzje młodzieży dotyczące sięgania po papierosy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

tekst Monika Piotrowicz
uczennica kl. III a Gimnazjum