STATUS PRAWNY

 

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach  jest szkołą publiczną w skład którego wchodzą: Gimnazjum w Kijach, Szkoła Podstawowa w Kijach z filiami we Włoszczowicach i Gartatowicach oraz Przeszskola w Kijach i we Włoszczowicach Gimnazjum w Kijach działa na podstawie:

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kije.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach