Przetargi

 

ROK 2017

Kije, dnia 19.06.2017 r.

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do szkół na terenie Gminy Kije 

Informacja o wynikach postępowania pn. "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/18 do szkół na terenie Gminy Kije"

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.06.2017 r.  - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę opału

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 

Kije, dnia 19.06.2017 r.

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach - rok szkolny 2017/2018

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach" w roku szkolnym 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.06.2017 r. - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę produktów żywnościowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1a-1e

Załącznik Nr 2 a

Załącznik Nr 2 b

Załącznik Nr 2 c

Załącznik Nr 2 d

Załącznik Nr 2 e

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

 

 

 

 

ROK 2016

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach - rok szkolny 2016/2017

Informacja o wynikach postępowania

 

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/17 do szkół na terenie Gminy Kije

 

 

Kije, dnia 03.08.2016 r.

 INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach, Kije 14, 28-404 Kije, informuje, że w dniu06.07.2016 r. o godz.11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na„Dowóz opału w sezonie grzewczym 2016/17 do szkół na terenie Gminy Kije”, numer referencyjny: ZPO.26.2.2016.

W postępowaniu wpłynęło 16 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 02.08.2016 r. o godz. 08:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. -dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium wartość kaloryczna

Ilość punktów uzyskanych łącznie

6

EUROKOMERS Sp. z o.o.

ul. Bogumińska 77c

44-351 Turza Śl.

78,36

12

90,36

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

pobierz informację

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga!!!

W pkt.16.4.  specyfikacji powinno być:  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przetarg nieograniczony na zadanie:

„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/17 do szkół na terenie Gminy Kije 

„Nie otwierać przed 06.07.2016 r. godz. 11:00”

 

SIWZ z poprawionym dopiskiem na kopercie

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5

 

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach - rok szkolny 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1a - 1e

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 2c

Załącznik Nr 2d

Załącznik Nr 2e

Załącznik Nr 3 - oświadczenie

Załącznik Nr 4 - projekt umowy

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

 

ROK 2015

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach"_sierpień.2015

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach 2015/16 _data ogłoszenia: 06.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 06.08.15

SIWZ 

Załączniki 1a-1b

Załącznik 2a - oferta

Załącznik 2b - oferta

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę opału w sezonie grzewczym 2015/16 do szkół na terenie Gminy Kije" 

do pobrania

 

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach"

do pobrania

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach 2015/16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1a-1e

załącznik 2a - oferta

załącznik 2b - oferta

załącznik 2c - oferta

załącznik 2d - oferta

załącznik 2e - oferta

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

 

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/16 do szkół na terenie Gminy Kije

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki

 

Zawiadomienie o wyborze ofert na zakup artykułów żywnościowych  do stołówek w roku szkolnym 2014/2015

 

Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę opału w sezonie grzewczym 2014/2015

 

 

NA  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH    DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH

załącznik nr 1           załącznik nr 2         załącznik nr 3     

  załącznik nr 4         załącznik nr 5       załącznik nr 6

 

 

NA DOSTAWĘ OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/15   DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIJE