Przetargi

ROK 2018

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019 do szkół na terenie Gminy Kije

 

oferty należy składać na adres:

Zespół Placówek Oświatowych  w Kijach,

28-404 Kije, ul Szkolna

 

Informacja o wynikach postępowania pn. "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/18 do szkół na terenie Gminy Kije"

Informacja z otwarcia ofert w dn. 9.07.2018 r.  - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę opału

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach - rok szkolny 2018/2019

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach" w roku szkolnym 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert w dn. 9.07.2018 r.  - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę żywności

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1a-1e

Załącznik Nr 2 a

Załącznik Nr 2 b

Załącznik Nr 2 c

Załącznik Nr 2 d

Załącznik Nr 2 e

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

 

ROK 2017

Kije, dnia 19.06.2017 r.

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do szkół na terenie Gminy Kije 

Informacja o wynikach postępowania pn. "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/18 do szkół na terenie Gminy Kije"

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.06.2017 r.  - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę opału

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 

Kije, dnia 19.06.2017 r.

Dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych ZPO w Kijach - rok szkolny 2017/2018

Informacja o wynikach postępowania na "Dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach" w roku szkolnym 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.06.2017 r. - wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na dostawę produktów żywnościowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1a-1e

Załącznik Nr 2 a

Załącznik Nr 2 b

Załącznik Nr 2 c

Załącznik Nr 2 d

Załącznik Nr 2 e

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7