Co warto wiedzieć o programie.

 

Comenius to program dotyczący edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa,– Jana Komeńskiego. Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Cele Programu Comenius:

rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich

pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasz projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 pod hasłem „The Voices from the Land”.

THE VOICES FROM  THE LAND  - Projekt Głosy Ziemi stanowi próbę wyrażenia słowem myśli ukrytych w krajobrazie, sztuce i kulturze.  Jest on odkrywaniem i celebrowaniem języka mówionego i słowa pisanego „zaklętych” w sztuce, nauce i ludzkiej wyobraźni.

Uczniowie wykorzystują dary natury do stworzenia „dzieła sztuki” w lokalnej scenerii. Własnoręcznie i z użyciem narzędzi danych przez naturę uczniowie komponują liście, trawę, kamienie, gałęzie, piasek, śnieg, szyszki …, wykorzystują kolor, formę, światło, cień tak by stworzyć swoje „dzieło sztuki”.

Następnie uwieczniają je aparatem cyfrowym, tworzą wiersze, w których opisują uczucia jakie towarzyszyły im podczas tworzenia swojej kompozycji. Zdjęcia upamiętniające powstałe dzieła, a także poezja zostaną zebrane w „księdze pamięci”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim, rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy

Przez cały czas trwania projektu uczniowie będą współpracować z kolegami i koleżankami z innych krajów, będą wymieniać się informacjami o swoich szkołach i krajach, przygotowując prezentacje multimedialne na wybrane tematy.

Komunikacja w ramach projektu będzie się odbywać w języku angielskim.

Międzynarodowy program  COMENIUS  jest wspaniałą okazją dla uczniów do poznania innych krajów, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z bliskich i odległych części Europy, a także zastosowania w praktyce poznawanych w szkole języków obcych.

 Projekt przewiduje wymianę uczniów z sześciu szkół partnerskich: Turcji, Hiszpanii, Włoch, Polski, Łotwy i Rumunii.  Będą to krótkie tygodniowe wyjazdy, podczas których uczniowie, będą uczestniczyć w grupowych zajęciach i wycieczkach, natomiast nocleg zapewnią rodziny uczniów z odwiedzanego kraju.

W wyjazdach zagranicznych wezmą udział uczniowie najbardziej zaangażowani w działania projektu , którzy wykażą się wiedzą na temat odwiedzanych państw i  prezentujący wysoki poziom znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym warunkiem wyjazdu jest wyrażenie zgody na przyjęcie u siebie  w domu ucznia z zagranicy  i zapewnienie mu warunków noclegowych  oraz wyżywienia przez 5 dni. Wizyta gości w Polsce planowana jest na październik 2013.

Zespół "Comeniusa" Gimnazjum w Kijach