WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM w KIJACH